BPPD

BPPD

BPPD

BPPD is een vorm van duizeligheid, die ontstaat bij een plotselinge verandering van de stand van het hoofd. De afkorting BPPD staat voor benigne paroxysmale positieduizeligheid en hierin betekent besigne "goedaardig" en paroxysmale  "in aanvallen optredend". Samengevat is het dus een ongevaarlijke, in aanvallen optredende vorm van draaiduizeligheid. De draaiduizeligheid ontstaat na het maken van een specifieke beweging met het hoofd, bijvoorbeeld omdraaien in bed, omhoog kijken, voorover bukken, overeind komen en de nek draaien of naar achter bewegen. Sommige patiënten zijn tijdens de duizeligheid misselijk en moeten overgeven. BPPD is een stoornis in het evenwichtsorgaan in het binnenoor. Oorsteentjes (otoconiën) die zich in het evenwichtsorgaan bevinden zijn losgeraakt en in één van de halvemaan-vormige kanalen terechtgekomen. In deze kanalen zitten trilharen en vocht. Bij beweging van het hoofd verplaatst het vocht en daardoor de richting van de trilharen. Het brein neemt de positie van het hoofd waar door de positie van de trilharen. Als de oorsteentjes zijn losgeraakt en de vloeistof is verontreinigd is de afstemming met het evenwichtsorgaan verstoord. Dan veroorzaakt beweging van het hoofd een gevoel van intense draaiing. Als de vloeistof weer tot stilstand komt, verdwijnt dit gevoel weer. Het loslaten van de oorsteentjes treedt soms spontaan op, zonder dat er sprake is van een aanwijsbare oorzaak. Soms ligt de oorzaak in een voorafgaand hoofdtrauma, een (chronische) oorontsteking of een periode van bedlegerigheid. BPPD komt voornamelijk voor bij mensen ouder dan 50 jaar.

Behandeling BPPD

Bij de behandeling van duizeligheid ten gevolge van BPPD maakt de fysiotherapeut gebruik van de Epley Manoeuvre. Dit is een eenvoudige behandeling, die bestaat uit een aantal specifieke bewegingen met het hoofd. Door deze bewegingen worden de oorsteentjes naar een minder gevoelig gedeelte van het evenwichtsorgaan verplaatst.
De behandeling ziet er als volgt uit:
1. U mag gaan zitten op de behandelbank, waarvan het hoofdgedeelte iets schuin naar beneden (30%) is ingesteld.
2. De fysiotherapeut draait uw hoofd naar de aangedane zijde.
3. In één snelle beweging zal de fysiotherapeut u van de zittende houding naar een liggende positie brengen
4. U blijft 30 seconden liggen.
5. Hierna draait hij/zij uw hoofd naar de andere zijde, waarbij het hoofd niet wordt opgetild.
6. Zo blijft u weer 30 seconden liggen.
7. Vanuit deze houding draait u daarna met uw lichaam door, totdat u op de zij komt te liggen. Het hoofd moet hierbij meedraaien, zodat uw neus in de richting van de bank wijst. Ook nu mag het hoofd niet worden opgetild.
8. U mag zo weer 30 seconden blijven liggen met uw neus in de richting van de bank.
Daarna mag u rustig omhoog komen en gaan zitten.
Na de behandeling blijft u nog 10 minuten op de praktijk. Omdat het beter is na de behandeling niet zelf te fietsen of autorijden kunt u het beste iemand meenemen die u begeleidt. Er bestaat een kleine kans dat u toch weer duizelig wordt. Voor u naar huis gaat kunt u een controleafspraak maken met de secretaresse. De eerste week na de behandeling mag u niet op de aangedane kant slapen. Een advies is om een extra kussen te gebruiken, zodat het hoofd wat hoger komt te liggen. Te ver omdraaien of ver voor- of achterover buigen van het hoofd kan het beste vermeden worden. Behandelingen

Algemene fysiotherapie

Contact
Praktijk Jacq Smolders
Borgvliet 18
5346 XD Oss0412-651396

info@jacqsmolders.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Praktijk Jacq Smolders