Kinderergotherapie Oss en Uden

Kinderergotherapie

Van veters strikken tot huiswerk plannen ... van prettig schrijven tot omgaan met je rolstoel... Je kunt méér met ergotherapie!

Kinderergotherapie

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn/haar eigen tempo met eigen talenten. Het ene kind is sneller met bepaalde motorische activiteiten en de ander zal uitblinken door een grote creativiteit. Weer een ander leert sneller spreken of lezen. Soms kunnen er redenen zijn waardoor deze alledaagse handelingen minder goed kunnen worden uitgevoerd of het kind een probleem ervaart in het dagelijkse leven. Daardoor kan het kind gehinderd worden in het handelen en zich minder prettig gaan voelen.

Kinderergotherapie is bedoeld voor kinderen die om welke reden dan ook alledaagse handelingen niet naar wens kunnen uitvoeren. Spelenderwijs zoeken wij met de kinderen naar een oplossing voor het probleem of een manier om er beter mee te kunnen omgaan.
 

Waarvoor kinderergotherapie?

De kinderergotherapeut begeleidt bij problemen en ongemak met betrekking tot het automatiseren en aanleren van fijn-/schrijfmotorische vaardigheden, het samenwerken van de handen, structureren en plannen, concentratie en alertheid, de zelfverzorging en weerbaarheid. Ook begeleiden onze ergotherapeuten met Sensorische Informatieverwerkingsspecialisatie bij problemen met de zintuiglijke prikkelverwerking.
 

Hulpmiddelen voor kinderen

Hulpmiddelen kunnen uw kind helpen in de zelfstandigheid. Met hulpmiddelen kunnen activiteiten eenvoudiger worden uitgevoerd, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt. Daarnaast kunnen hulpmiddelen ook ter preventie worden aangeschaft. U kunt hierbij denken aan het krijgen van advies bij de aanschaf van aangepast schoolmeubilair, het gebruik van een laptop, zit- lig- of tilvoorzieningen. Ook kleine hulpmiddelen kunnen van groot nut zijn waardoor bepaalde handelingen gemakkelijker verlopen zoals pengrippers ( voor het vergemakkelijken van schrijven), een balanskussen voor meer oprichting en een actieve zithouding of aangepast bestek. De kinderergotherapeut adviseert welk hulpmiddel het beste past bij (de situatie van) uw kind en helpt u met de aanvraag en het verdere gebruik. 
 

Aanpassing (zit)meubilair, zitanalyse en -advies op school

De kinderergotherapeut kan advies geven over het (zit)meubilair in bijvoorbeeld het klaslokaal en zal dan een zitanalyse uitvoeren. Bij de ontwikkeling van de fijne motoriek en het schrijven is een goede zitbalans en een goede zithouding van belang. Een essentieel onderdeel hiervan is een goede aanpassing van het zitmeubilair aan de grootte en de aard van het kind. Voor kinderen die in de klas moeite hebben met stil, recht of rustig zitten kan een stabielere zitsituatie voordelig zijn voor de leerontwikkeling van het kind. Wij kunnen u hierbij vrijblijvend helpen door het geven van een zitanalyse en zitadvies voor uw kind.
 

Behandeling kinderergotherapie

Middels intake, observatie en onderzoek brengen wij het probleem van het kind en de hulpvraag in kaart. Daarna zal een behandelplan op maat opgesteld worden. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs, want plezier staat voor het kind voorop. Ouders/verzorgers en school zullen actief betrokken worden bij de behandeling.

Wij maken onder andere gebruik van  de zelfinstructiemethode van Meichenbaum (ook wel bekend als de vier-beertjes-methode), spelen in de hangmat, het motormeterprogramma en de kids skills-methode waarbij kinderen leren op een positieve, constructieve manier problemen te overwinnen door nieuwe vaardigheden te leren.
 

Vergoeding kinderergotherapie

Per kalenderjaar vergoedt de basiszorgverzekering 10 uur aan (kinder-) ergotherapie.
Voor kinderen geldt geen eigen risico. Daarnaast geven een aantal aanvullende pakketten extra vergoeding aan ergotherapie. Ook een persoonsgebonden budget kan besteed worden aan kinderergotherapie. 

Wij hebben zorgovereenkomsten met alle zorgverzekeraars en hanteren de met de zorgverzekeraar overeengekomen contractuele tarieven. De zittingen ergotherapie die vergoed worden, declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. 
 

Geen verwijzing nodig (m.u.v. huisbezoeken)

Kinderergotherapie is direct toegankelijk, dat wil zeggen dat er geen verwijzing nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voor kinderergotherapie aan huis dient er altijd een verwijzing te zijn van huisarts, specialist of jeugd/consultatiebureau-arts. 


Naar boven


Ons team

Noemi Hunneman
Noemi Hunneman Kinderergotherapeut
Janine van Boxel
Janine van Boxel Kinderlogopedist
Lotte van der Heijden
Lotte van der Heijden Kinderergotherapeut
Bekijk ons hele team
Contact
Kinderpraktijk Jacq Smolders - Oss
Borgvliet 18
5346 XD Oss0412-651396

info@jacqsmolders.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kinderpraktijk Jacq Smolders - Oss en Uden