Kinderlogopedie Oss en Uden

Kinderlogopedie

Omdat communiceren centraal staat in ons leven

Kinderlogopedie (in Oss)

Centraal in ons leven staat communiceren. De hele dag, zowel thuis, op school en tijdens sociale activiteiten. Als communiceren vanzelf gaat, sta je meestal niet stil bij hetgeen er nodig is om dit te doen: luisteren, spreken, letten op lichaamstaal, intonatie, juiste woorden, zinnen, lezen, schrijven, afstemmen op je omgeving en ook nog verband aanbrengen tussen hetgeen je zegt of interpreteert. Als communiceren niet vanzelf gaat kan dit de kwaliteit van leven behoorlijk beïnvloeden. Daarnaast is het niet goed kunnen begrijpen of uiten van taal van grote invloed op schoolprestaties. Heeft uw zoon of dochter een hulpvraag op het brede terrein van communicatie? De logopedist is specialist in communiceren.
 

Uitsluitend kinderlogopedie

Logopedisten worden breed opgeleid. Na het afstuderen zijn zij geschoold in de behandeling van kinderen en volwassenen. Begeleiding van kinderen vraagt om andere kennis, ervaring en aanpak dan de behandeling van een volwassen cliënt. Onze logopedisten richten zich dan ook volledig op de behandeling van het jonge kind. Kennisontwikkeling en specialisatie is geheel gericht op deze doelgroep. Zo zijn we goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en methodes op gebied van kindercommunicatie.
 

Kind centraal

Goede therapie is afgestemd op de behoeften, interesses, persoonlijkheid, hulpvraag en leeftijd van uw zoon of dochter. Het einddoel kan op heel veel manieren worden bereikt. Door te zoeken naar de best passende methode wordt logopedie meer gewaardeerd en het einddoel sneller bereikt. Vanuit de interesses en talenten van het kind wordt gewerkt aan het verbeteren van vaardigheden en het integreren daarvan in het dagelijkse leven.
 

Mijlpalen en ontwikkelingsleeftijd

Leren communiceren doe je stap voor stap. Van begrijpen van het eerste woordje, naar het combineren van woordjes richting het vertellen van een verhaal. Iedere leeftijd heeft zijn eigen kenmerken en mijlpalen op gebied van communiceren. Of het behalen van een mijlpaal voor een kind mogelijk is, hangt af van vele factoren. Daarom kijken we goed naar de brede ontwikkeling van het kind en werken we stap-voor-stap naar een zorgvuldig gesteld doel. Dit kan zijn: beter leren begrijpen, beter leren uiten (woorden, zinnen, verhalen), verbeteren van de spraakverstaanbaarheid (leren van klanken, klanken op juiste moment uitspreken, minder nasaal spreken, spreektempo), minder stotteren of broddelen (snel spreken, een onduidelijke uitspraak en onsamenhangend vertellen), gemakkelijk eten en drinken, goed mondgedrag (mondsluiting, tongplaatsing, neusademhaling, niet duimen) of voorbereidende vaardigheden voor het lezen en schrijven op school. Iedere ontwikkelingsfase kent zijn eigen mijlpalen. Per leeftijdscategorie proberen we u op deze website daarom te informeren over de mogelijkheden voor logopedie.
 

Volledige vergoeding

De basisverzekering vergoedt logopedie volledig. Voor kinderen tot achttien jaar is ook geen sprake van een eigen risico. Wij declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. U kunt zonder zonder verwijzing terecht voor logopedie. 

 

 


Naar boven


Contact
Kinderpraktijk Jacq Smolders - Oss
Borgvliet 18
5346 XD Oss0412-651396

info@jacqsmolders.nl
Routebeschrijving

Copyright 2020 - Kinderpraktijk Jacq Smolders - Oss en Uden