Gezondheidscentrum Accent Oss

Ook bij ons

Samenwerken

Bij zorg van vandaag de dag hoort samenwerking. Niet alleen de behandeling waarvoor u in ons centrum komt staat centraal, maar u in uw totaliteit. Wij voelen ons betrokken bij uw gehele welzijn. Soms is een klacht complexer en is er meer dan één discipline betrokken in uw zorg- of welzijnsproces. In onze praktijk werken we graag samen met andere betrokkenen. Door dit te doen wordt de behandeling juist geïntegreerd in het dagelijkse leven. Daarnaast zorgt samenwerking voor een goede afstemming waardoor efficiënte zorg ontstaat en integratie van de behandeling in het dagelijks leven. Daar waar nodig kunnen wij u helpen om de juiste persoon te vinden. Ons praktijkteam werkt nauw samen binnen het gezondheidscentrum Accent in Oss waar wij gevestigd zijn, maar ook daarbuiten wordt samengewerkt met zorg- en welzijnsprofessionals zoals huisarts, thuiszorg, revalidatiecentrum of mantelzorg. Uiteraard wordt slechts met uw goedvinden overleg gevoerd met andere disciplines in en buiten ons centrum.

 


Naar boven


Praktijk Jacq Smolders https://plus.google.com/+JacqsmoldersNlOss/about?gmbpt=true&hl=nl&_ga=1.248077376.653459649.1455199417
Borgvliet 18 Oss, Noord-Brabant 5346 XD Netherlands
Phone: 0412651396